world

悼念823康泰菲律賓團遇害的港人

RIP

願罹難者安息。

願倖存者早日走出陰霾,堅強地活下去。

願菲國早日解決內部的劣根性問題,避免悲劇重演。

Advertisements

RIP KOP MJ

Michael Jackson (1958-2009)

Michael Jackson (1958-2009)

讓記憶中只記最好的米高積遜:舞台上那獨有的聲線、舞步和造型;舞台下那無私的愛心,對人道及世界的關注。世上最孤獨的舞台王者被全球萬千歌迷愛戴。自言是不願長大的小飛俠,在波姬小絲口中是一個脆弱敏感的小王子,在女兒心目中是最好的父親。

“Ever since I was born, daddy has been the best father you could ever imagine… and I just want to say that I love him so much.” (Paris Jackson)

RIP King of Pop. Michael Jackson. You’re not alone, not anymore.

* read more from <The Michael Jackson Blog> (click here)

! ! ! ! ! !

1.5.2009 / 本港確診首宗北美流感 (明報)

1.5.2009 / 本港確診首宗北美流感 (明報)

今天我和朗怡去過灣仔drifting!好似路經過該酒店!(嚇)路經啫,冇事掛。曾特首都叫大家唔好驚慌!Don’t Panic!但我的家人好似好panic…

*related stuff:
Top 5 Swine Flu Donts

5 Things You Need to Know About the Outbreak

記住保持清潔及注意個人衛生!!!Stay healthy and DON’T PANIC!

矛盾

Robert De Niro in Martin Scorseses Taxi Driver (1976)

Robert De Niro in Martin Scorsese’s “Taxi Driver” (1976)

又是另一經典電影,馬田史高西斯的《Taxi Driver》(1976)。在我大學二年級上編劇班時老師曾播放過幾段,但一直未有完整的看。這天我終於可安靜的坐下來欣賞這部經典作品。片子大概有四分之三都是描述以駕駛夜班的士為生的越戰退役軍人Travis(由Robert De Niro飾演)的生活。他的孤僻、他的寂寞、他對社會的憤怒最終讓他無法忍受,因此作了重大的反擊,也就是終極的暴力。雖說電影有意描繪他成為一個精神受困擾的人,但某程度來說,他卻非常清醒。他清楚知道自己不能日復日如是的過如死屍般的刻板生活,他知道自己需要一個目標,當然片中的他所訂的目標固然太過偏執-清除令社會骯髒的敗類。他嘗試暗殺總統候選人,但失敗,遂轉向一些隨處可見、觸手可及的壞人。街頭的扯皮條便是最佳目標。Travis所做的一切都是為了滿足自己的目標,拯救孤立無援的人,而並非嗜血或貪圖殺人的快感。他是一個革命者,看他一頭punk rock髮型便知道他拒絕隨波逐流。最終他算是完成任務,用以暴易暴的方法對抗社會,卻又諷刺地成為社會頭條的救人英雄。這種矛盾,不僅存在於個人身上,還紮根於整個社會。當整個社會也是如此不健存,你還可期望生活在裡面的人民怎樣?

而昨日令所有中國人關心的新聞,莫過於劉翔因傷退出比賽,無緣競逐奧運金牌。我老媽尤其激動,基本上當她看到任何中國選手贏了她會「異常」興奮。用 「異常」來形容是因為她的興奮程度令我與我兄弟們汗顏。不過,話說回來,聽罷這樣的消息,當然是有點驚訝及感可惜。不是因為掉了一面金牌,而是體會到運動員在背後所承受的痛苦,我們是無法感受的。星島日報的頭版便道出了大家的心聲:「劉翔哭了,我們心痛」。看圖便知道他是如何痛苦的撐著,即使腳痛難熬。他在跑道上的猶豫與矛盾,大家只能透過攝影機的鏡頭、電視的畫面才能看到。不過老媽有句話說得還不錯,「留得青山在,哪怕無柴燒」,退出比賽是明智的決定,安心養傷才能繼續自己的夢想。劉翔,加油!